Božićni raspored sv. Misa

Petak, 24. 12. 2021. Badnjak:

  • sv. Misa u Segetu Donjem u 18,00 sati
  • sv. Misa u Seget Vranjici u 20,00 sati

Subota, 25. 12. 2021. Božić

  • sv. Mise u Segetu Donjem u 8,00 i 9,30 sati
  • sv. Misa u Seget Vranjici u 11,00 sati

Nedjelja, 26. 12. 2021. sv. Stjepan

  • sv. Mise u Segetu Donjem u 8,00 i 9,30 sati
  • sv. Misa u Seget Vranjici u 11,00 sati