Župa Gospe od Ružarija Seget

Crkva Gospe od Ružarija

Župna crkva Gospe od Ružarija nalazi se u kaštelu Seget. Sagrađena je od bijelog klesanog kamena na mjestu manje crkve iz 1700. godine koju spominje biskup Kačić u svojim vizitacijama iz 1723. i 1730. godine. Gradnja današnje crkve započela je 3. ožujka 1750. i već se u njoj obavljalo bogoštovlje 1758. godine, nakon što je bila pokrivena i popločana, iako još nije bila posve uređena. Posvećena je 1800. godine. Današnji je zvonik, s elementima baroknog stila, sagrađen 1896., nakon što je prijašnji bio srušen od groma. Crkva je jednobrodna građevina s velikom četvrtastom apsidom. Sa sjeverne strane apside sagrađena je sakristija. U crkvi su tri barokna oltara od kamena i mramora. Veliki je oltar posvećen Gospi od Ružarija, a pobočni oltari Sv. Križu i Gospi od Karmela. Na Gospinim oltari¬ma nalaze se oltarne slike iz 18. stoljeća, a na oltaru Sv. Križa, u oltarnoj niši zatvorenoj staklom, veliko drveno raspelo, također iz 18. stoljeća. U zidnoj niši zatvorenoj staklenim vratima, do oltara sv. Križa, nalazi se kip Gospe od Ružarija u sjedećem položaju odjevena u platno. U crkvi se na¬lazi slikano raspelo iz 14. stoljeća i triptih koji prikazuje Gospu s Djetetom, sv. Bartula i sv. Nikolu. za koji se pretpostavlja da je rad Trogiranina Blaža Jurjeva. Na drvenom koru iznad ulaznih vrata nalaze se orgulje koje je postavio 1856. godine Ivan Krstitelj Lorenzi iz Vicenze. Svi oltari sa svojim slikama i svi ostali navedeni predmeti, kao i orgulje, zaštićeni su kao spomenici kulture. Crkvena lađa je duga 10 i široka 6 metara, a dužina četvrtaste apside iznosi 7 i širina 5 metara. “