Župa Gospe od Ružarija Seget

Crkva Rođenja Marijina - Gospa od Konacvina

Crkva Rođenja Marijina - Gospa od Konacvina nalazi se pokraj mora između Segeta i Trogira. Na mjestu današnje crkve bila je manja crkva sagrađena u srednjem vijeku koju su trogirski plemići s članovima bratovštine i ostalim vjernicima proširili 1582. godine, davši joj današnji oblik, i podigli zvonik, kako se čita na latinskom natpisu, uklesanom iznad vrata. Crkva je sa svojim imanjima bila nadarje Stolnog kaptola u Trogiru. Godine 1616. redovnici augustinci pokušali su kod nje podignuti samostan, ali im to nije bilo odobreno. Biskup Kačić (1721-1730.) u svojim vizitacijama tu crkvu navodi kao župnu crkvu u kojoj su tri oltara: Uznesenja Marijina, sv. Ilije i veliki oltar Male Gospe. Oltari su drveni. Namjesto velikog oltara danas je jednostavni oltar prema puku. Crkva se naziva i Gospa od Konacvina. Stara riječ vina - vina znači grijeh, a jer je u crkvi i oko nje bilo, a i danas je, groblje, to znači konac ili kraj grijeha ili griješenja. U crkvi se štovala bizantska Gospina slika za koju se navodi daje bila «lijepa i glasovita zbog mnogih čudesa», pa su mnogi grješnici pred tom slikom odlučili više ne griješiti.